Meie vabatahtlik Venemaalt!

31.03.2022

Meie vabatahtlik Venemaalt!

Tutvustus!

Meie vabatahtlik liitus meie meeskonnaga 2021 aasta märtsis. Kuna siis veel oli piiranguid seoses Covid-19 levikuga, said noored temaga juba esmalt tutvuda läbi selle video.

Videos räägib Aleksandra endast ja miks ta otsustas selle projektiga liituda ning tulla Eestisse!

Tegevused!

Oma aasta jooksul viis vabatahtlik läbi  Travel club-i ning Kunstiringi. Ta tutvustas lastele erinevaid riike nagu Rootsi, Inglismaa ja Venemaa jne. Kunstiringis tutvustas ta meile erinevate aegade kunstistiile ning lapsed said ka neid lihtsustatud variandis ka ise järgi proovida.  Lisaks vabatahtliku ülesannetele oli tema kohustuseks ka ürituste ja tegevuste fotode tegemine. Ta oli lastele alati tore kaaslane kellega mängida ka lauamänge, joonistada ning puzzlesid kokku panna. Sascha lõi kaasa ka ürituste planeerimises mõeldes välja erinevaid mänge lastele, ta aitas ka dekoreerimisega ja dekoratsioonide valmistamisel kõvasti kaasa.

Kogu oma aasta jooksul oli vabatahtlik suureks abiks meie keskuses töötavatele noorsootöötajatele.

Dokumentaalfilm “15th Anniversary of EU Enlargement”

29.12.2021

Dokumentaalfilm
"15th Anniversary of EU Enlargement"

Projekti “15th Anniversary of EU Enlargement” raames salvestas MTÜ NTM mitme inimesega erinevates eluvaldkondades intervjuud, mis salvestati videole. Intervjuude raames küsiti intervjueeritavatelt erinevaid küsimusi nende suhtumisest Euroopa Liitu ja kuidas Euroopa Liidu liitumine on mõjutanud nende elu. 

Sellised intervjuud viidi läbi ka teiste projekti partnerite riikides ning antud videote põhjal loodi dokumentaalfilm, mis annab vaatajatele sisendit kuidas erinevates riikides inimesed suhtuvad Euroopa Liitu.

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).

Kohalikud töötoad “15th Anniversary of EU Enlargement”

12.12.2021

Kohalikud töötoad
"15th Anniversary of EU Enlargement"

261463732_200156565616492_5353915024888832266_n

MTÜ Noored Toredate Mõtetega korraldas projekti “15th Anniversary of EU Enlargement” raames 2 töötuba, milles osales kokku kuuskümmend isikut. Töötubade käigus jagati osalejatele infot projekti kohta: uurimuse tulemused, dokumentaal ja üldiste projektide tegevuste kohta. Töötoad toimusid kahes eri vanusegrupis. Ühes grupis olid noored ja keskealised ning teises grupis olid pensionärid. vanuse gruppide erinevusega sooviti laiendada informatsiooni projekti kohta eri sihtgruppide seas.

Töötoad andis võimaluse ka meie organisatsioonil koguda inimeste arvamust Euroopa Liidust ja võimaldada neil arutleda erinevate seisukohtade poolt. The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).

Fotokonkurss “Yourope”

29.11.2021

Fotokonkurss
"Yourope"

Projekti “15th Anniversary of EU Enlargement” raames korraldas MTÜ Noored Toredate Mõtetega Eestis fotonäituse kõigile, kes olid kuni 16 aastat vanad. Fotonäituse teema oli “Euroopa laienemise mõju minu riigis”. Osalejad võisid võistlusele kandideerida kuni 3 fotoga. Samamoodi toimusid ka fotokonkursid teiste projekti partnerite riikides. Igas riigis valiti 3 parimat fotot, mida autasustati auhinnaga.

Fotokonkurssi lõppedes korraldas iga projektis osalev riik (Eesti, Läti, Leedu ja Poola) fotonäituse, kus kohalik kogukond sai tasuta käia vaatamas igas tehtud fotosid konkurssi raames.

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).

Projekti uurimus “Attitudes on the European Union 15 years after accession”

03.11.2021

Projekti uurimus
"Attitudes on the European Union 15 years after accession"

Projekti “15th Anniversary of EU Enlargement” raames viidi läbi uurimus, mille eesmärk oli saada parem ülevaade inimeste suhtumisest Euroopa Liidu suhtes 15 aastat peale liitumist. Uurimuse läbiviimiseks levitati küsimustikku kõigis projektis osalevates riikides: Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Lisaks küsimustikule viidi läbi ka mitmeid intervjuusid eri inimestega. Uurimus baseerub 88 intervjuul ja 467 küsimustiku vastustel.

Uurimuse läbiviimiseks kogusid materjale kohalikud projekti partnerid kuid uurimuse koostas Iveta Graudina Lätist.

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).

Seminar “Euroopa Liidu põhisuunad poliitikas ja majanduses”

25.10.2021

Seminar
"Euroopa Liidu põhisuunad
poliitikas ja majanduses"

MTÜ Noored Toredate Mõtetega korraldas 2021 aasta oktoobris Tartu Ülikoolis kohaliku seminari rahvusvahelise projekti “15th Anniversary of  EU Enlargement” raames. Seminari teemaks oli “Euroopa Liidu põhisuunad poliitikas ja majanduses”.

Konverentsi raames anti ülevaade meie projektist ja selle erinevatest osadest nagu küsimustik, intervjuud, eelnevad kohtumised selle raames jne. Samuti tutvustati teemakohast informatsiooni osalejatele läbi esitluse, millele järgnes arutelu mis läks teemasse rohkem süvitsi sisse. Seminari lõpetas inglise keelne esitlus “Attitudes on the European Union 15 years after accession” mida esitas Iveta Graudina.

MTÜ NTM esindajad projekti koordineeriva organisatsiooni esindajatega

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).