MTÜ Noored Toredate Mõtetega

MTÜ NTM on asjalik, pühendunud, sõbralik ja tegus sotsiaal- ja noortevaldkonna organisatsioon (kogukonna vedur), mis töötab sihipäraselt väärtustades paindlikkust ja toredaid mõtteid.

Soovime pakkuda noortele ja teistele enda arendamisest huvitatutele avatud keskkonda, mis võimaldab neil ennast avastada ja oma ideid teostada. Aidata märgata ja parandada kogukonna toimimise kitsaskohti.


 

Meie Juhatus

Marke Lilleõis

Juhatuse Liige

Keskuse “Aeg-Ruum” juhataja

Kuldar Lilleõis

Juhatuse Liige

Majandusjuhataja

Brigita Pruul

Juhatuse Liige

Meie Töötajad

Maili Metsaluik

Seiklusringi  juhendaja

Noorsootöötaja

Kairi Liik

Noorstootöötaja

Aleksandra Moiseiuk

Noorstootöötaja

Vabatahtlik

Meie asukoht

Aadress:

Ilmatsalu 3b, 50412, Tartu, Eesti