Projekti uurimus
"Attitudes on the European Union 15 years after accession"

Projekti “15th Anniversary of EU Enlargement” raames viidi läbi uurimus, mille eesmärk oli saada parem ülevaade inimeste suhtumisest Euroopa Liidu suhtes 15 aastat peale liitumist. Uurimuse läbiviimiseks levitati küsimustikku kõigis projektis osalevates riikides: Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Lisaks küsimustikule viidi läbi ka mitmeid intervjuusid eri inimestega. Uurimus baseerub 88 intervjuul ja 467 küsimustiku vastustel.

Uurimuse läbiviimiseks kogusid materjale kohalikud projekti partnerid kuid uurimuse koostas Iveta Graudina Lätist.

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).