Seminar
"Euroopa Liidu põhisuunad
poliitikas ja majanduses"

MTÜ Noored Toredate Mõtetega korraldas 2021 aasta oktoobris Tartu Ülikoolis kohaliku seminari rahvusvahelise projekti “15th Anniversary of  EU Enlargement” raames. Seminari teemaks oli “Euroopa Liidu põhisuunad poliitikas ja majanduses”.

Konverentsi raames anti ülevaade meie projektist ja selle erinevatest osadest nagu küsimustik, intervjuud, eelnevad kohtumised selle raames jne. Samuti tutvustati teemakohast informatsiooni osalejatele läbi esitluse, millele järgnes arutelu mis läks teemasse rohkem süvitsi sisse. Seminari lõpetas inglise keelne esitlus “Attitudes on the European Union 15 years after accession” mida esitas Iveta Graudina.

MTÜ NTM esindajad projekti koordineeriva organisatsiooni esindajatega

The event took place under the framework of the project “15th Anniversary of EU Enlargement” (REF.NO. 609177-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-REMEM) of the program Europe for Citizens (Strand 1 “European remembrance”).