Mobiilse noorsootöötaja ABC – Eesti ANK

Mobiilne noorsootöö – mis see on?  – Eesti ANK

Mobiilne noorsootöö. Abiraamat mobiilse noorsootöö teostajale. Eesti ANK 2013

Uued lõiked noorsootöös. Noortekeskuste abimees – Eesti ANK 2016

Lapse küsitlemise käsiraamat – Justiitsministeerium 2016

Mobiilse kontaktnoorsootöö mõju-uuring – OÜ Eesti Uuringukeskus 2013 (MTÜ Tähe Noorteklubi tellimisel)ˇ

Noorte kogunemiskohtade kaardistamine Tartu kesklinnas – Tartu LV KO noorsooteenistus 2012