Mobiilse Noorsootöö KoostööVõrgustiku ehk MoNoKoV HEA TAVA

Hea tava on sõnastatud võrgustiku kohtumiste käigus, täiendatud kuni viimase kohtumiseni detsembris 2016 ning ühiselt heaks kiidetud võrgustiku projektijärgsel arenduskohtumisel 11.01.2017

Koostöös lähtutakse üldisest noorsootöötaja kutse-eetikast ja vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest. Lisaks sellele on olulisteks väärtusteks:

1) positiivne tulevikku vaatav suhtumine e. otsida lahendusi mitte probleeme ja suunduda positiivselt tulevikku mäletades minevikku;

2) keskenduda elukestvale õppele, iseenda arengule ja eneserefleksioonile ning seeläbi jõudumööda  toetada kolleege, kes abi küsivad;

3) suhtuda lugupidavalt ja professionaalselt end ümbritsevasse sh noored, teised noorsootöötajad ja keskkond;

4) pühenduda oma tegevustele seades prioriteete ja austades elu;

5) hoolida endast, oma vajadustes ja oma kaaslastest, nii et see ei kahjusta teiste osapoolte huve.

Võrgustik lähtub oma kohtumistel põhimõttest, et õiges kohas (kokkulepitud kogunemiskohas) on õigel ajal (väljakuulutatud kuupäeval ja kellajal) õiged inimesed (need kes said ja peavad vajalikuks panustada või tunnevad, et vajad abi ja nõu), kes teevad õiget asja (kõik teemad mis osalejate arvates on asjakohased arutada need saavad arutatud) ja kui see on läbi siis see on läbi (kui võrgustik enam ei kohtu ja järjestikusel kolmel korral peale väljakuulutamist on kohale tulnud vähem kui kaks inimest, siis kuulutatakse võrgustik ametlikult lõpetanuks).

Lihtsad põhimõtted, mida peetakse silmas kõike eelnenut arvestades:

– võrgustik kohtub vastavalt vajadusele kuid vähemalt kord aastas, väiksemaid kokkusaamisi (nt piirkondlikke) võib toimuda sagedamini. Iga võrgustiku liige võib algatada kokkusaamise, teatades sellest võrgustiku liikmetele vähemalt nädal aega ette (või tühistada kokkusaamine vähemalt ühe ööpäevase etteteatamisega).

– toimub järjepidev info ja kogemuste vahetamine listi (koondatud meilide) ja FB grupi vahendusel. Kõik võrgustiku liikmed on vastutavad, et nende piirkonna MoNo-töö lühiteated jõuaksid FB-gruppi.

– suhtlemine toimub dialoogi vormis, kus kõik on võrdsed, kõik kogemused on väärtuslikud (et neid jagada) ja tarkus peitub meie sees. Seega iga võrgustiku liige on võrdselt vastutav tekkinud küsimuste esitamise ja vastamise osas (ehk kõik võivad vajadusel küsida ning samas võivad kõik vastata tekkinud küsimustele).

– võrgustiku liikmed jagavad oma edulugusid ja lubavad need avaldada võrgustiku lehel.

– võrgustiku liikmed jagavad infot erinevate koolituste jt kasulike võimaluste kohta.

– võrgustiku liikmed kutsuvad kolleege üksteisele külla ja pakuvad abi sündmuste korraldamisel.

 

Hea tava on kokku lepitud osalejatega ja arvestatakse kuni võrgustikus on alles vähemalt kaks liiget.