Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöögrupp ehk KOV Koostöögrupp Lennukad Noored raames pakutakse Tartu vallas avatud noorsootöö teenust noortele Äksis ja Tammistus. Äksi raamatukoguga samas majas tegutseb Äksi noortekeskus. 

Noorsootöötaja: Liia Kass, liiakassss@gmail.com