PRESSITEADE
02.11.2018

Uudo Sepp lõpetab endiste Luunja, Mäksa, Meeksi, Võnnu ja Tartu valla noorte 2 aastat kestnud koostööprojekti esinemisega Luunjas

Täna, 2. novembril toimub Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuses Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöögrupi ehk KOV Koostöögrupp Lennukad Noored viimane ühine sündmus – Lennukate Noorte Lõpupidu. Ühine lõpusündmus on üheks oluliseks tegevuseks viie endise valla koostöös algatatud uute noorsootöö tegevuste pakkumises.

Avatud noorsootöö võimaluste pakkumine Võnnu ja Tartu vallas, uute huviringide teke Luunja, Mäksa ja Meeksi vallas, noorte osaluse arendamine, piirkonnaüleste ühistegevuste läbiviimine ning uute ja ühiste vahendite soetamine on olnud Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöö põhilised tegevused aastateks 2017-2018.

2016. aasta lõpus koostasid Luunja, Mäksa, Meeksi, Võnnu ja Tartu valla noorsootöö tegijad ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks. Tegevuskava loomisel seati visiooniks, et piirkonnas on noortele kättesaadav mitmekülgne ja isiksuse kasvu toetav noorsootöö. Tegevused on toimunud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava üle-eestilise programmi raames, mis toetab naabervaldade noorsootöö alast koostööd eesmärgiga muuta mitmekülgsemaks noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

2.novembril algusega kell 18.00 toimuvale lõpupeole on oodatud kõik viie piirkonna noored, kelle jaoks on korraldatud ka transport. Ürituse jooksul on osalejatel võimalik saada ülevaade kahe aasta jooksul toimunud tegevustest ning osaleda erinevates töötubades: jäätise valmistamine, draama workshop ning üllatus töötuba.  Peo lõpetab värske superstaari Uudo Seppa kontsert.

Lõpupeol ja kogu koostöögrupi tegevustel saab silma peal hoida Facebooki lehel KOV Koostöögrupp Lennukad Noored või MTÜ Noored Toredate Mõtetega.

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Pressiteate koostaja ja kontaktid:
Koostas: Mariliis Maremäe
Lisainfo: Heli Erik, KOV koostöögrupp „Lennukad Noored“ koordinaator, 5245309, heli.erik@ntm.ee

 


Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöögrupp ehk KOV Koostöögrupp Lennukad Noored

MTÜ Noored Toredate Mõtetega on juhtpartneriks viimaks ellu strateegiat eesmärgiga tõhustada koostööd Luunja, Meeksi, Mäksa, Tartu ja Võnnu valla vahel, pakkumaks piirkonna noortele mitmekülgsemat ja kvaliteetsemat noorsootööteenust läbi mille tagatakse:

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.
  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Avatud noorsootöö võimaluste pakkumine Võnnu ja Tartu vallas, uute huviringide teke Luunja, Mäksa ja Meeksi vallas, noorte osaluse arendamine, piirkonnaüleste ühistegevuste läbiviimine ning uute ja ühiste vahendite soetamine on Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöö põhilised tegevused aastateks 2017-2018 Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.