KOV koostöögrupp Lennukad Noored


Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöögrupp ehk KOV Koostöögrupp Lennukad Noored

MTÜ Noored Toredate Mõtetega on juhtpartneriks viimaks ellu strateegiat eesmärgiga tõhustada koostööd Luunja, Meeksi, Mäksa, Tartu ja Võnnu valla vahel, pakkumaks piirkonna noortele mitmekülgsemat ja kvaliteetsemat noorsootööteenust läbi mille tagatakse:

  • Noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni.
  • Noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Avatud noorsootöö võimaluste pakkumine Võnnu ja Tartu vallas, uute huviringide teke Luunja, Mäksa ja Meeksi vallas, noorte osaluse arendamine, piirkonnaüleste ühistegevuste läbiviimine ning uute ja ühiste vahendite soetamine on Peipsi lääneranniku II piirkonna noortevaldkonna koostöö põhilised tegevused aastateks 2017-2018 Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.