Feed Doesn't exists

Feed Doesn't exists

MTÜ Noored Toredate Mõtetega

MTÜ NTM on asjalik, pühendunud, sõbralik ja tegus sotsiaal- ja noortevaldkonna organisatsioon (kogukonna vedur), mis töötab sihipäraselt väärtustades paindlikkust ja toredaid mõtteid.

Soovime pakkuda noortele ja teistele enda arendamisest huvitatutele avatud keskkonda, mis võimaldab neil ennast avastada ja oma ideid teostada. Aidata märgata ja parandada kogukonna toimimise kitsaskohti.

Kontakt ja inimesed

 

Marke Lilleõis

Lastekeskuse juhataja, perenõustaja, juhatuse liige

Kuldar Lilleõis

majandusjuhataja, juhatuse liige

Piret Eit

tugila noorsootöötaja

Ehtel Taevere

asutajaliige

Brigita Murutar

noorsootöötaja, juhatuse liige

Maili Metsaluik

huvitegevuse juhendaja, noorsootöötaja

Indrek Tobre

huvitegevuse juhendaja